Ako vyu?i? sklad pre svoj biznis? Aj tieto ve?k√© firmy za?√≠nali v mal√Ĺch priestoroch
sklad pre biznis, sklad pre firmu, garaz firma, self storage, bratislava, sklady na prenajom, self storage sklady, sklady, slovensko

Mnoh√© firmy za?√≠nali so svoj√≠m biznisom v gar√°?ach ?i mal√Ĺch skladov√Ĺch priestoroch. Porad√≠me v√°m, ako v√°m pri rozbehu aj v√°?ho biznisu m√ī?e pom√īc? self storage sklad.

To, ?e √ļspe?n√° firma m√ī?e vznikn√ļ? aj v obmedzen√Ĺch podmienkach takpovediac ?na kolene?, nie je len n√°metov hollywoodskych filmov, ale aj realitou firiem, ktor√© sa radia medzi tie naj√ļspe?nej?ie.

 

KE? U? OBY?AJN√Ā GAR√Ā? NESTA?√ć

M√°lokto by to povedal, no medzi firmy, ktor√© za?√≠nali so skladom tovaru v gar√°?i patr√≠ aj Amazon. Jeho zakladate?, Jeff Bezos, p√īvodne za?al Amazon ako online kn√≠hkupectvo, z gar√°?e prenajat√©ho domu v roku 1995. V rozhovore pre Business Insider v roku 1998 povedal, ?e firmy, ktor√© za?√≠naj√ļ v gar√°?i sa pod?a neho pres√ļvaj√ļ do samostatn√Ĺch priestorov nie kv√īli kapacitn√Ĺm priestorom, ale kv√īli tomu nedostato?n√©mu zdroju elektrickej energie. Faktom v?ak ost√°va, ?e r√Ĺchly rast Amazonu s priestormi gar√°?e rodinn√©ho domu dlho nevysta?il. ?al?√≠m gigantom, v pr√≠behu ktor√©ho zohrala √ļlohu gar√°?, je aj Apple. Hoci sa ?asto hovor√≠, ?e pr√°ve v gar√°?i prvotn√° idea Steva Jobsa a Steva Wozniaka vznikla, v skuto?nosti gar√°? im v za?iatkom sl√ļ?ila ako sklad hotov√Ĺch produktov, ktor√© nesk√īr odv√°?ali do predajn√≠.

Ani z?aleka v?ak nie s√ļ jedin√Ĺmi firmami, ktor√© za?√≠nali so skladovan√≠m tovaru v gar√°?i. Skladova? svoj tovar v obmedzen√Ĺch priestoroch za?ala aj zna?ka ?portov√©ho oble?enia Under Armour ?i jeden z technologick√Ĺch gigantov HP. Podobn√Ĺm sp√īsobom sa za?al p√≠sa? pr√≠beh zna?ky Mattel. Dnes ju s√≠ce pozn√°me najm√§ v?aka ikonick√Ĺm b√°bik√°m Barbie, e?te v roku 1944 v?ak za?ali s v√Ĺrobou origin√°lnych r√°m?ekov na fotky, ktor√© na za?iatku skladovali ? ako inak ? v gar√°?i.

 

sklad pre firmu, sklady biznis, sklad, bratislava sklad, sklad na prenajom

Samozrejme, obrovsk√© zna?ky ako s√ļ tieto, u? na skladovanie tovaru potrebuj√ļ obrovsk√© skladov√© priestory. Ak v?ak za?√≠nate s biznisom v men?om a va?a gar√°? na skladovanie tovaru nie je vhodn√° alebo ju nem√°te k dispoz√≠cii, jednoduch√Ĺm, preh?adn√Ĺm a spo?ahliv√Ĺm sp√īsobom √ļschovy tovaru je pren√°jom self storage skladu Storage Port. Do najv√§??ieho skladu (XL) sa vmest√≠ a? 100 ve?k√Ĺch krab√≠c, m√ī?ete tam tie? skladova? mobili√°r ?i in√© veci d√īle?it√© pre svoj biznis. Do skladu m√°te z√°rove? jednoduch√Ĺ pr√≠stup, nemus√≠te sa b√°? o znehodnotenie svojho tovaru a zaru?en√ļ m√°te aj bezpe?nos?.

sklad, sklad pre firmu, sklad pre biznis, sklad bratislava, prenajom skladu, firmy ktore vznikli v garazi

SKLAD SA Z√ćDE, AJ KE? NEPRED√ĀVATE PRODUKTY

Vr√°?me sa v?ak e?te na chv√≠?u k firm√°m, ktor√© vznikali v gar√°?ach ?i proviz√≥rnych priestoroch. Nie v?etky ich vyu?√≠vali len na skladovanie ?i v√Ĺrobu tovaru. V gar√°?i s tvorbou ilustr√°ci√≠ za?√≠nal aj Walt Disney, v gar√°?i Billa Gatesa sa zrodili po?iatky spolo?nosti Microsoft, Larry Page so Sergeyom Brinom zas v gar√°?i pracovali na vzniku Google. Asi ka?d√Ĺ u? po?ul o tom, ako Mark Zuckerberg vytvoril Facebook vo svojej intern√°tnej izbe. Tieto firmy, ktor√Ĺch meno dnes pozn√° h√°dam ka?d√Ĺ, sa u? d√°vno nemusia tiesni? v gar√°?ach ?i intern√°tnych izb√°ch, ale maj√ļ stovky zamestnancov pracuj√ļcich v kancel√°ri√°ch, ktor√© s√ļ vzorom pre firmy po celom svete.

Aj na?e sklady Storage Port dnes vyu?√≠vaj√ļ firmy, ktor√© v nich s√≠ce neskladuj√ļ priamo tovar, ale napr√≠klad dokumenty, sez√≥nny mobili√°r ?i in√© vybavenie s√ļvisiace s pr√°cou. Vyberte si ve?kos? skladu pre biznis pod?a va?ich potrieb.

SKLAD PRE BIZNIS ALEBO DOM√ĀCNOS??

V Storage Port pon√ļkame na v√Ĺber sklady pre dom√°cnosti aj firmy. Nach√°dzaj√ļ sa v rovnak√Ĺch priestoroch a maj√ļ rovnak√© rozmery, v pr√≠pade, ?e sa chyst√°te vyu?√≠va? priestor pre va?u firmu, odpor√ļ?ame si pri rezerv√°cii zvoli? mo?nos? Business. M√ī?ete tak vyu?i? mo?nos? odpo?tu DPH .Ako firma si tie? m√ī?ete vybra? aj sklad s nad?tandardn√Ĺm priestorom 25 m2 ? v pr√≠pade z√°ujmu o tento typ skladu n√°s kontaktujte.

+421 903 123 123

info@storageport.sk

Ivansk√° cesta 26,
Bratislava

Provide us with your e-mail and you will be
the first to know when Storage Port opens.

Vitajte vo WordPress. Toto je v√°? prv√Ĺ ?l√°nok. Upravte ho alebo zma?te a za?nite p√≠sa?!