Ako to funguje

Rezervácie skladu
Storage Port

1

Na www.storageport.sk si vyberiete,
či máte záujem o sklad ako koncový
zákazník (HOME) alebo firma (BUSINESS).

2

Z ponuky skladov si vyberiete ten, ktorý
najlepšie rieši Vašu potrebu. Budete
presmerovaný do rezervačného systému.

3

Vyberte si želanú dobu prenájmu
a v prípade, že máte zľavový kupón,
zadajte ho.

4

Potvrďte výber skladu, o ktorý máte záujem.

5

Vyberte si medzi FIX a FLEXI sadzbou

FIX – nájom na dobu určitú, bez možnosti
predčasného skončenia a platba za celú
dobu nájmu vopred 

FLEXI – možnosť ukončenia nájmu s dvojtýždňovou
výpovednou lehotou, úhrada nájmu
mesačne vopred 

Ak máte záujem o doplnkový tovar ako zámky, krabice či regálový
systém do Vášho skladu, v tejto fáze ich môžete pridať k objednávke.

6

Pre dokončenie rezervácie potrebujeme Vaše
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo
(slúži na zaslanie bezpečnostného PIN-u 
pre vstup do objektu Storage Port) a v prípade
potreby aj fakturačné údaje.

7

Nájomné môžete uhradiť platobnou kartou
cez zabezpečenú platobnú bránu priamo
počas rezervácie. V prípade FIX sadzby Vám
bude strhnutá celá suma nájomného.
Pri FLEXI sadzbe nájomné za 1 mesiac vopred.

Fajka

HOTOVO Rezervácia je úspešne vytvorená a sklad na Vás bude čakať

PREDLŽENIE/UKONČENIE
NÁJMU

FLEXI RATE

Rezerváciu uskutočnenú na dobu neurčitú (FLEXI RATE) Vám predlžíme automaticky.  

Keď už svoj sklad nepotrebujete ďalej používať, postačuje keď nám prostredníctvom emailu alebo písomne doručíte Vašu výpoveď (stačí nám krátky email s označením nájomcu, čísla skladu a termínu, ku ktorému chcete nájom ukončiť) . Nájom sa Vám skončí ku dňu, ktorý ste vo Vašej výpovedi uviedli, najskôr však uplynutím 14-dňovej lehoty od doručenie Vašej výpovede.

Nájomné účtované za prenájom Skladového boxu v režime FLEXI RATE Vám bude účtované vždy podľa aktuálneho cenníka.  

FIX RATE

Rezervácia uskutočnenú na dobu určitú (FIX RATE) sa skončí posledným dňom doby nájmu.

Ak svoj sklad potrebujete aj naďalej, dajte nám vedieť emailom alebo telefonicky a dobu nájmu Vám radi predlžíme. O predlžení Vám doručíme emailové potvrdenie. Ak po skončení nájmu svoj sklad používate ďalej a nedôjde k jeho vyprataní, budeme postupovať podľa platných Všeobecných obchodným podmienok.

Ak o predlžení nájmu požiadate počas posledných 14 dní trvania nájmu FIX RATE, nemôžeme Vám garantovať dostupnosť Vášho Skladového boxu na ďalšie obdobie.

Ivanská cesta 26,
Bratislava

Ak Vás zaujímajú aktuality zo Storage Port,
zanechajte nám e-mail

Ak Vás zaujímajú aktuality zo Storage Port,
zanechajte nám e-mail