Ako to funguje

PREDĺŽENIE/UKONČENIE
NÁJMU SKLADU STORAGE PORT

FLEXI RATE

Rezerváciu uskutočnenú na dobu
neurčitú (FLEXI RATE) vám predĺžime
automaticky.

V prípade, že svoj sklad nepotrebujete viac používať, stačí nám prostredníctvom e-mailu alebo písomne doručiť vašu výpoveď (stačí nám krátky e-mail s označením nájomcu, čísla skladu a termínu, ku ktorému chcete nájom ukončiť).

Nájom sa vám skončí ku dňu, ktorý ste vo vašej výpovedi uviedli, najskôr však uplynutím 14-dňovej lehoty od doručenia vašej výpovede.

FIX RATE

Rezervácia na dobu určitú (FIX RATE) sa
skončí posledným dňom doby nájmu.  

Ak svoj sklad potrebujete aj naďalej, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky a dobu nájmu vám radi predlžíme a pošleme vám potvrdenie e-mailom. Ak po skončení nájmu sklad používate ďalej a nepríde k jeho vyprataniu, budeme postupovať podľa platných Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, že o predĺženie nájmu požiadate počas posledných 14 dní trvania nájmu FIX RATE, nemôžeme vám garantovať dostupnosť vášho skladového boxu na ďalšie obdobie.

Ivanská cesta 26,
Bratislava

Ak Vás zaujímajú aktuality zo Storage Port,
zanechajte nám e-mail

Ak Vás zaujímajú aktuality zo Storage Port,
zanechajte nám e-mail