Ako to funguje

Prístup do skladov

1

Najneskôr 24 hodín pred začiatkom nájmu Vás prostredníctvom SMS zašleme PIN kód, ktorý Vám umožní vstup do svojho skladu v Storage Port v čase od 6:00 do 22:00.

2

V prípade manipulácie s väčšími predmetmi máte možnosť použiť cargo bránu a vozíky, ktoré nájdete pri vstupe. Ak sa Váš sklad nachádza v bloku A, použite cargo bránu 1. Ak v bloku B, použite bránu 2.

3

Váš sklad je pripravený a označený číslom, ktoré ste obdržali v potvrdení rezervácie a v zaslanej SMS. Po jeho otvorení v ňom nájdete pripravený zámok na zabezpečenie.

HOTOVO MÔŽETE ZAČAŤ UŽÍVAŤ VÁŠ SKLAD

Ako to funguje

Prístup do skladov

1

Najneskôr 24 hodín pred začiatkom nájmu Vás prostredníctvom SMS zašleme PIN kód, ktorý Vám umožní vstup do svojho skladu v Storage Port v čase od 6:00 do 22:00.

2

V prípade manipulácie s väčšími predmetmi máte možnosť použiť cargo bránu a vozíky, ktoré nájdete pri vstupe. Ak sa Váš sklad nachádza v bloku A, použite cargo bránu 1. Ak v bloku B, použite bránu 2.

3

Váš sklad je pripravený a označený číslom, ktoré ste obdržali v potvrdení rezervácie a v zaslanej SMS. Po jeho otvorení v ňom nájdete pripravený zámok na zabezpečenie.

HOTOVO MÔŽETE ZAČAŤ UŽÍVAŤ VÁŠ SKLAD

Často kladené otázky

Výraz self storage označuje službu poskytujúcu prenájom osobných skladov. Vo svete ide o veľmi populárnu službu a sme radi, že tento komfortný, dostupný, flexibilný a bezpečný koncept môžeme priniesť aj záujemcom v Bratislave. Navyše s využitím moderných technológií, ktoré sa bežne používajú vo svete hotelov a pri krátkodobých prenájmoch bytov (napr. Airbnb).

Storage Port sa nachádza v objekte s 24-hodinovou strážnou službou, kamerovým systémom a ďalšími bezpečnostnými technológiami. Vstup do objektu je elektronicky zabezpečený a riadne osvetlený. Prístup do vášho skladu máte iba vy.

Areál Storage Port je z bezpečnostných dôvodov otvorený denne od 6:00 do 22:00. V tomto čase môžete svoj sklad navštíviť ľubovoľne veľakrát. Na vstup vám bude slúžiť unikátny PIN kód, ktorý obdržíte po rezervácii a následnom check-ine.

Minimálna doba prenájmu osobného skladu je 14 dní, maximálna závisí iba od vašich potrieb. Dĺžku prenájmu si môžete kedykoľvek predĺžiť alebo skrátiť online. Pri dlhodobom prenájme máte možnosť získať výhodnejšiu cenu.

Nie, naša služba je dostupná aj pre firemných zákazníkov, ktorí si potrebujú uskladniť tovar, účtovníctvo alebo aj sezónny mobiliár. Ak chcete využívať Storage Port pre vašu firmu, navštívte našu sekciu Business.

Naše self storage sklady sa nachádzajú v Bratislave na Ivanskej ceste 26 v blízkosti nákupného centra Avion a obchodného domu IKEA.

FLEXI RATE

Rezerváciu uskutočnenú na dobu neurčitú (FLEXI RATE) Vám predlžíme automaticky.  

Keď už svoj sklad nepotrebujete ďalej používať, postačuje keď nám prostredníctvom emailu alebo písomne doručíte Vašu výpoveď (stačí nám krátky email s označením nájomcu, čísla skladu a termínu, ku ktorému chcete nájom ukončiť) . Nájom sa Vám skončí ku dňu, ktorý ste vo Vašej výpovedi uviedli, najskôr však uplynutím 14-dňovej lehoty od doručenie Vašej výpovede.

Nájomné účtované za prenájom Skladového boxu v režime FLEXI RATE Vám bude účtované vždy podľa aktuálneho cenníka.  

 

FIX RATE

Rezervácia uskutočnenú na dobu určitú (FIX RATE) sa skončí posledným dňom doby nájmu.

Ak svoj sklad potrebujete aj naďalej, dajte nám vedieť emailom alebo telefonicky a dobu nájmu Vám radi predlžíme. O predlžení Vám doručíme emailové potvrdenie. Ak po skončení nájmu svoj sklad používate ďalej a nedôjde k jeho vyprataní, budeme postupovať podľa platných Všeobecných obchodným podmienok.

Ak o predlžení nájmu požiadate počas posledných 14 dní trvania nájmu FIX RATE, nemôžeme Vám garantovať dostupnosť Vášho Skladového boxu na ďalšie obdobie.